Απάντηση σε έγγραφο του ΚΤΕΛ

Σε συνέχεια του εγγράφου σας προς την Π.Ε. Χίου, που κοινοποιήσατε στο Δήμο Χίου, το οποίο αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας σας και στην απόφασή σας, να αναστείλετε τη λειτουργία της, μέχρι να εξοφληθείτε, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο Δήμος Χίου, κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΚΤΕΛ (Αστικά και Υπεραστικά), στέκεται αρωγός στην προσπάθεια επιβίωσής τους, μάλιστα τιμολόγιο της εταιρείας σας είναι στη διαδικασία ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου άμεσα να εξοφληθεί o πρώτος λογαριασμός, έναντι της σύμβασης, που έχουμε συνάψει.

Γι’ αυτό το λόγο, θεωρούμε ότι στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, που έχουμε υπογράψει για το συγκοινωνιακό έργο στη Βόρεια Χίο, θα πρέπει να συνεχισθεί η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους σας, σε διαφορετική δε περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε τη σύμβαση, που έχουμε συνάψει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ