Από την επίσκεψη του Δημάρχου Χίου στο Δημαρχείο Καναδά

Canada

Από την επίσκεψη του Δημάρχου Χίου κ. Πολύδωρου Λαμπρινούδη στο Δημαρχείο του Καναδά σας επισυνάπτουμε αναμνηστική φωτογραφία από την υπογραφή στο επίσημο βιβλίο επισκεπτών, παρουσία της Δ.Σ. και μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Καναδά

κας Μαίρης Ντέρος, της Προέδρου του Χιακού Συλλόγου Καναδά κας Όλγας Μαρδά, του μέλους του Δ.Σ. των Θολοποταμίων Καναδά κ. Ξενοφών Σκουφάρα, του μέλους του Δ.Σ. Χιακών Σωματίων Καναδά κ. Γιάννη Ψαρούδη και του κ. Ευάγγελου Στεφανάκη, επίσης μέλους του Δ.Σ. Χιακών Σωματίων Καναδά.

Από το γραφείο τύπου