Αποφάσεις Δ.Σ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου συνεδρίασε την 21η Μαρτίου 2011, με 17 θέματα εγγεγραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και 4 θέματα εκτός Ημερησίας Διάταξης. Το σώμα μεταξύ άλλων αποφάσισε τα παρακάτω :
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Χίου έτους 2011, στο οποίο περιλαμβάνονται έργα συνεχιζόμενα ή νέα τα οποία χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑ, ΕΣΠΑ και Εθνικούς Πόρους .
Το σώμα αποφάσισε την ανάκληση των αποφάσεων που αφορούσαν την κατεδάφιση του κτιρίου της Λάδης. Ο Δήμος θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για τη νομιμοποίηση του κτιρίου, με σκοπό την αξιοποίησή του.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2010 του Ο.Ε.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ η οποία θα πραγματοποιηθεί στην ΚΕΔΚΕ, στις 8Απριλίου 2011.
Εγκρίθηκε η δαπάνη των 30.000 ευρώ για τη στήριξη του Πασχαλινού εθίμου, του Ρουκετοπόλεμου.
Εκδόθηκε ψήφισμα κατά της Ίδρυσης Πυρηνικού εργοστασίου στα παράλια της Μ. Ασίας.
Εκδόθηκε, επίσης ψήφισμα στήριξης των τριών ναυτικών που κρατούνται στη Βενεζουέλα.


Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Χίου