Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1/20-01-2014 – (ΕΗΔ)Αίτημα ΜΕΟΘ για συνδιοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων.

2/20-01-2014 – (ΕΗΔ)Έγκριση σχεδίου Π.Σ. με το Δήμο Οινουσσών.

3/20-01-2014 – (ΕΗΔ)Παράταση της σύμβασης με την εταιρεία ΓΟΥΡΛΗΣ-ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ-ΜΕΣΤΟΥΣΗΣ Ο.Ε.

4/20-01-2014 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014.

5/20-01-2014 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014-Επικαιροποίηση απόφασης.

6/20-01-2014 – Έγκριση εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών του Δ. Χίου

7/20-01-2014 – Συμμετοχή του Δ. Χίου και υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 59 του Ε.Π. “Ψηφιακή σύγκλιση με ΕΦΔ την ΕΕΤΑΑ περί χρηματοδότησης έργων για τη δημιουργία ενιαίου κόμβου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για τους

9/20-01-2014 – Έγκριση σχεδίου Π.Σ. με το Δήμο Ψαρών.

10/20-01-2014 – Συζήτηση για την εκτέλεση του έργου “Επέκταση-αναβάθμιση-βελτίωση & εκσυγχρονισμός πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Φ.Ο.Β.”

11/20-01-2014 – Αναγνώριση υποχρέωσης εξόφλησης τιμολογίων.

12/20-01-2014 – Διαγραφή χρηματικών καταλόγων.

13/20-01-2014 – Ακυρότητα κλήσεων.

15/20-01-2014 – Παράταση εργασιών της “Μελέτης Βελτίωσης Λιμενικών Εγκαταστάσεων”.

16/20-01-2014 – Παράταση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Αντιπλημμυρική προστασία παραλιακού οικισμού Λιθίου”.

17/20-01-2014 – Παραλαβή της μελέτης “Μελέτη Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Οινουσσών”.

18/20-01-2014 – Απευθείας εξαγορά τμήματος ακινήτου στην περιοχή Τουρλωτής.

19/20-01-2014 – Καταγγελία μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης. (Μίσθωση από Ιωάννη Αργυρούδη και Ιωάννη Μιχαλιό).

20/20-01-2014 – Αίτηση Γιαμά Δημητρίου για επανεκτίμηση κόστους εξοπλισμού.

21/20-01-2014 – Συμψηφισμός μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αυγωνύμων, (αίτημα Μισετζή Γεωργίου).

22/20-01-2014 – Διαγραφή μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου στον Αγ. Γεώργιο Σταφυλά, (αίτημα Μενδώνη Μαρίας).

23/20-01-2014 – Διαγραφή μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην οδό Ροδοκανάκη, (αίτημα Παναγιώτη Τασσόπουλου).

25/20-01-2014 – Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στις Τ.Κ. Βικίου, Λιθίου και Βαβύλων μετά από άγονες δημοπρασίες.

26/20-01-2014 – Απευθείας μίσθωση δημοτικού χώρου.

27/20-01-2014 – Πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Χίου.

28/20-01-2014 – Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή εργασιών, υπηρεσιών, μεταφορών του 28/80.

29/20-01-2014 – Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής των έργων άνω των 5.896,41 ευρώ.

30/20-01-2014 – Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής των έργων κάτω των 5.896,41 ευρώ.

31/20-01-2014 – Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

32/20-01-2014 – Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Προμηθευτικής για εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας υφάλμυρου νερού.

33/20-01-2014 – Πρακτική άσκηση σπουδαστών

34/20-01-2014 – Ανανέωση αδειών λειτουργίας αγροτικής αγοράς.

35/20-01-2014 – Χορήγηση δικαιώματος υλοτόμησης καμένης ξυλείας στους μονίμους κατοίκους Τ.Κ. Αυγωνύμων.

36/20-01-2014 – Χρέωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λούνα παρκ και παγοδρόμιο.

37/20-01-2014 – Έγκριση αποφάσεων Ν.Π.

38/20-01-2014 – Πρόταση συνεργασίας με την ΜΚΟ “ΕΛΙΞ” για εθελοντικά προγράμματα προστασίας φυσικών χώρων και οικοσυστημάτων και εξωραϊσμού & καθαρισμού δημοτικών χώρων.

39/20-01-2014 – Μετακινήσεις

40/06-02-2014 – Σύλληψη με διαδικασία αυτοφώρου του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Μάρκου Σκούφαλου.

41/06-02-2014 – Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στο Δ. Χίου.

42/06-02-2014 – Αποδοχή πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣ. για τις Σχολικές Επιτροπές

43/06-02-2014 – Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013-Τροποποιήσεις προϋπολογισμού.

44/06-02-2014 – Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δ. Χίου, (1η δόση).

45/06-02-2014 – Διοργάνωση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων

46/28-02-2014 – Τροποποιήσεις προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

47/28-02-2014 – Εκτέλεση του έργου “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2013”

49/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Ομηρούπολης”.

50/28-02-2014 – Επισκευή νεοκλασικού δημοτικού κτιρίου στην οδό Απλωταριάς και μετατροπή του σε πολιτιστική υποδομή.

51/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και επισκευή κτιρίων Δήμου Χίου”.

52/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Ομηρούπολης”.

53/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Αμανής”.

54/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Μαστιχοχωρίων”.

55/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Ιωνίας”.

56/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Καμποχώρων”.

57/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Αγ. Μηνά”.

58/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Καρδαμύλων”.

59/28-02-2014 – Χαρακτηρισμός ως αξιόλογου του τεχν. έργου “Στεγασμένος χώρος παραμονής οδηγών και επιβατών taxi.-Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.

60/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Συγκοινωνιακές ρυθμίσεις με απομακρυσμένα χωριά”.

61/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Συντήρηση βοτανικού κήπου”.

62/28-02-2014 – Εργασία ανύψωσης προσωπικου για κλάδεμα δέντρων.

63/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμού χειμάρρων και αποψίλωση χόρτων Δ. Ε. Ομηρούπολης”.

64/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμού χειμάρρων και αποψίλωση χόρτων Δ. Ε. Αμανής”.

65/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμού χειμάρρων και αποψίλωση χόρτων Δ. Ε. Μαστιχοχωρίων”.

66/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμού χειμάρρων και αποψίλωση χόρτων Δ. Ε. Ιωνίας”.

67/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμού χειμάρρων και αποψίλωση χόρτων Δ. Ε. Καμποχώρων”.

68/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμού χειμάρρων και αποψίλωση χόρτων Δ. Ε. Αγ. Μηνά”.

69/28-02-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμού χειμάρρων και αποψίλωση χόρτων Δ. Ε. Καρδαμύλων”.

70/28-02-2014 – Έγκριση υψομετρικής μελέτης τμήματος οδού Μιχάλων και 1ης παρόδου Μιχάλων στη θέση Ψωμί Ευαγγελίστρια”.

71/28-02-2014 – Παραλαβή της μελέτης “Μελέτη Ανάπλασης Οικισμού Οινουσσών”.

72/28-02-2014 – Παραλαβή της μελέτης “Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Χίου στη θέση Ρεπάνα Καμποχώρων” – αποδοχή και ψήφιση πίστωσης

73/28-02-2014 – Παραλαβή της μελέτης “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δ.Ε. Αμανής”.

74/28-02-2014 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Ιωνίας-Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

75/28-02-2014 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. “Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Χίου” έτους 2013-Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

76/28-02-2014 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου <<ανέγερση>> Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

77/28-02-2014 – Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Κατασκευή πυράντοχου τοίχου στις εγκαταστάσεις της ανακύκλωσης”.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.

78/28-02-2014 – Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αμανής”.

79/28-02-2014 – Έγκριση διαμόρφωσης πεζοδρομίου στη θέση “Χριστός” της Τ.Κ. Βολισσού από ιδιώτη.

80/28-02-2014 – Εξέταση της αριθ. 68866/20-12-2012 αίτησης του Δ. Βουχούρη που αφορά στη διόρθωση των υπερκείμενων κατασκευών της ιδιοκτησίας του που απαλλοτριώνονται στα πλαίσια του έργου “Δρόμος για την παράκαμψη τ 81/28-02-2014 – Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής και παράδοση οχημάτων στους Δήμους Ψαρών και Οινουσσών.

82/28-02-2014 – Αλλαγή χρήσης δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση “Κοφινάς – Κοπριές” Δήμου Χίου.

83/28-02-2014 – Καθορισμός αριθμού και ειδικότητας προσωπικού Ι.Δ. ορισμένου χρόνου για απασχόληση στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

84/28-02-2014 – Τροποποιήσεις προϋπολογισμού.

85/28-02-2014 – Έγκριση προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών κ.λ.π.

86/28-02-2014 – Τριμηνιαία έκθεση εσόδων-εξόδων δ τριμήνου 2013

87/28-02-2014 – Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης Δ. Χίου έτους 2012.

88/28-02-2014 – Τουριστικός προγραμματισμός έτους 2014.

89/28-02-2014 – Διοργάνωση παρέλασης της εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου.

90/28-02-2014 – Συνδιοργάνωση εκδήλωσης “Γενικής Εμπορικής Έκθεσης Β. Αιγαίου-ΠΡΟΤΑΣΗ 2014.

91/28-02-2014 – Αίτημα της ΔΗΚΕΧ για τροποποίηση της αριθ. 37/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

92/28-02-2014 – Αίτημα κ. Λουκίας Μαναγού

93/28-02-2014 – Τροποποίηση της αριθ. 651/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, (Εθνική Τράπεζα)

94/28-02-2014 – Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου και συμψηφισμός οφειλών, (Καγιαβάς Ιωάννης).

95/28-02-2014 – Βεβαίωση μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου στο Βίκι.

96/28-02-2014 – Αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου στην περιοχή “Χοιροστάσιο Γιαμού” στη Δ.Κ. Θυμιανών.

97/28-02-2014 – Μείωση μισθωμάτων ακινήτου στην οδό Βουπάλου 23, θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, (αίτημα της Χαβιάρας Μικές Α.Ε.)

98/28-02-2014 – Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην οδό Δημοκρατίας, (αίτημα Φραγκάκη Αδαμάντιου).

99/28-02-2014 – Παραχώρηση της χρήσης μισθίου σε προσωπική εταιρία, (αίτημα Κουγιούλη Ιωάννη).

100/28-02-2014 – Παραχώρηση χρήσης μισθίου σε προσωπική εταιρεία. (αίτημα Στ. Νταίκου και Μ. Ξενιά )

101/28-02-2014 – Παραχώρηση της χρήσης του θεάτρου “Καστρομηνά” για πραγματοποίηση τριών παραστάσεων της ΠΕΚΕΒ.

102/28-02-2014 – Εκμίσθωση ακινήτου στον Πυθώνα Βολισσού.

103/28-02-2014 – Παράταση μίσθωσης ΑΤΜ Καρφά Πειραιώς.

104/28-02-2014 – Παράταση μίσθωσης στην Τ.Κ. Βολισσού στη θέση “ΠΕΡΔΙΚΑΣ”.

105/28-02-2014 – Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων Βικίου, Λιθίου, Βαβύλων μετά από άγονες δημοπρασίες.

106/28-02-2014 – Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, (σφαγείων) Λαγκάδας μετά από άγονες δημοπρασίες.

107/28-02-2014 – Επαναδημοπράτηση δημοτικού ακινήτου στην Κώμη.

108/28-02-2014 – Ανανέωση δουλείας χρήσης λόγω δωρεάς για το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Κοραή 2, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

109/28-02-2014 – Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.

110/28-02-2014 – Αποζημίωση χρήσης για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων έτους 2013.

111/28-02-2014 – Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

112/28-02-2014 – Έγκριση κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείων.

113/28-02-2014 – Διαγραφές διαφορών μισθωμάτων θαλάσσιων χώρων ιχθυοκαλλιεργειών, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης.

114/28-02-2014 – Διαγραφές οφειλών.

115/28-02-2014 – Διαγραφή παραστατικών

116/28-02-2014 – Έγκριση αποφάσεων Ν.Π.

117/28-02-2014 – Έγκριση αποφάσεων Ν.Π. του Δήμου Χίου. (Π.Σ. ΚΟΙΝΣΕΠ).

118/28-02-2014 – Χορήγηση αδειών πλανοδίου εμπορίου και θέσεις στάσιμου εμπορίου.

119/28-02-2014 – Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

120/28-02-2014 – Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.

121/28-02-2014 – Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους έτους 2014

122/28-02-2014 – Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

123/28-02-2014 – Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών.

124/28-02-2014 – Αίτηση της εταιρίας ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ για χορήγηση άδειας υπεραγοράς τροφίμων, μετά την έκδοση με αριθ. πρωτ. 57680/2034/30-9-2013 απόφασης της Γ.Γ. Αποκ. Δ/σης.

125/28-02-2014 – Πρακτική άσκηση σπουδαστών.

126/28-02-2014 – Μετακίνηση, κ. Αλοίμονου, πληρεξούσιας δικηγόρου του Δ. Χίου.

127/28-02-2014 – Μετακινήσεις.

128/28-02-2014 – Πίνακες υλοτόμησης και αναδάσωσης καμένων δασών.

129/28-02-2014 – Έκδοση ψηφίσματος για θέματα των συνταξιούχων ναυτικών.

130/28-02-2014 – (ΕΗΔ)Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ομηρούπολης”.

131/28-02-2014 – (ΕΗΔ)Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην περιοχή “Παμπόρι” ‘Ανω Καρδαμύλων.

132/28-02-2014 – (ΕΗΔ)Εκπόνηση της μελέτης “Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Μεστών”

133/28-02-2014 – (ΕΗΔ)Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Ιωνίας”.

134/28-02-2014 – (ΕΗΔ)Παράταση εκτέλεσης του έργου “Αντιπλημμυρική προστασία παραλιακού οικισμού Λιθίου”.

135/28-02-2014 – (ΕΗΔ)Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου “Στατικός και αντισεισμικός έλεγχος σχολικών κτιρίων Λύκειο Καλαμωτής-Ενίσχυση υπάρχοντος κτιρίου”.

136/28-02-2014 – (ΕΗΔ)Γνωμοδότηση επί πρότασης προσθήκης ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στο 1ο ημερήσιο ΕΠΑΛ Χίου.

137/28-02-2014 – (ΕΗΔ)Παραχώρηση απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού με αντάλλαγμα.

138/28-02-2014 – (ΕΗΔ)Στήριξη αιτημάτων της Γ.Σ. της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

139/28-02-2014 – (ΕΗΔ)Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των μονάδων του ΕΟΠΥΥ.

140/28-02-2014 – (ΕΗΔ)Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Χίου

141/27-03-2014 – (ΕΗΔ)Διαμαρτυρία για τις λανθασμένες χρεώσεις του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων, (ΕΕΤΑ).

142/27-03-2014 – (ΕΗΔ)Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Πυργίου.

143/27-03-2014 – (ΕΗΔ)Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Χίου.

144/27-03-2014 – (ΕΗΔ) Απόδοση στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές πίστωσης από ενοίκια της πρώην Εφορείας Σχολείων.

145/27-03-2014 – (ΕΗΔ)Ονοματοθεσία 7ου Δημοτικού Σχολείου.

146/27-03-2014 – (ΕΗΔ)Παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στον πολιτιστικό σύλλογο γυναικών Βουνού “Μαστιχάρι”

147/27-03-2014 – (ΕΗΔ)Τροποποίηση της αριθ. 91/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό ορκωτών λογιστών στη ΔΗ.Κ.Ε.Χ.

149/27-03-2014 – Τροποποιήσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.

150/27-03-2014 – Μειώσεις και απαλλαγές από τα δημοτικά τέλη.

151/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Χίου”.

152/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Καμποχώρων”.

153/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Καρδαμύλων”.

154/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Μηνά”.

155/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καρδαμύλων”

156/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καμποχώρων”

157/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Μηνά”

158/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Βελτίωση αγροτικών οδών περιμετρικά των οικισμών για πυροπροστασία”

159/27-03-2014 – Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος- Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση αγροτικών- δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών”

160/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση τοιχείου αντιστήριξης πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δαφνώνα”

161/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Επισκευή και συντήρηση κοιμητηρίων Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων”.

162/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Επισκευή και συντήρηση κοιμητηρίων Δ.Ε. Ιωνίας και Καμποχώρων”.

163/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Ηλεκτροφωτισμός και διαχείριση ομβρίων γέφυρας Κεντρικής Πύλης Κάστρου, (Porta Maggiore).

164/27-03-2014 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Ομηρούπολης”.

165/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμός και εποπτεία χειμάρρων 2014-2015”.

166/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμός χειμάρρων και αποψίλωση χόρτων Δ.Ε. Χίου”

167/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης εργασίας “Αποψίλωση περιαστικών δασών”.

168/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της “Προμήθειας δεξαμενών πυρόσβεσης”

169/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δεξαμενών πυρόσβεσης”

170/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων αρχαιολογικών χώρων”

171/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Κοπή, αποκλάδωση δένδρων έτους 2014”.

172/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Προφύλαξη και αποκατάσταση ενορίας Αγίου Μάρκου”, λόγω ρουκετοπόλεμου.

173/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Προφύλαξη και αποκατάσταση ενορίας Ερειθιανής”, λόγω ρουκετοπόλεμου.

174/27-03-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Συντήρηση και λειτουργία τριών μύλων.”

175/27-03-2014 – Έγκριση σχεδίου Π.Σ. με την Περιφέρεια Β. Αιγαίου για την “Αποκατάσταση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Αφροδισίων.”

176/27-03-2014 – Μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας της “Προμήθειας και τοποθέτησης Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ABS) σε οχήματα του Δήμου Χίου”

177/27-03-2014 – Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου επί της οδού 11ης Νοεμβρίου, Δ.Κ. Χίου. (Λουκάς Γεώργιος).

178/27-03-2014 – Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου επί της οδού Βουπάλου 9, Δ.Κ. Χίου. (Καραμπουρνιώτης Κων/νος).

179/27-03-2014 – Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου επί της οδού Οινοπίωνος 1, Δ.Κ. Χίου. (Mr Mon A.E.).

180/27-03-2014 – Παράταση μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη συμβολή των οδών Αλεξ. Παχνού 7 & Βλαστού Δ.Κ. Χίου. (Εμμανουήλ Στείρος).

181/27-03-2014 – Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην περιοχή “Λύκος” Τ.Κ. Βολισσού. (Γουήδαμ Πάτρικ).

182/27-03-2014 – Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πιραμάς. (Δημήτριος Μίμαρος).

183/27-03-2014 – Παράταση μίσθωσης κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή “Κλειδού” της Δ.Κ. Βροντάδου. (Κοντού Αγγελική)

184/27-03-2014 – Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ιωάννου Χρήστου Δ.Κ. Χίου, (Στέλλα Μενή)

185/27-03-2014 – Εκμίσθωση μέρους του κτιρίου παλαιού καφενείου στην πλατεία Μαρμάρου Δ.Κ. Καρδαμύλων. (Πετρόπουλος Κωνσταντίνος)

186/27-03-2014 – Εκμίσθωση θεάτρου “Μίκης Θεοδωράκης” στην περιοχή “Καστρομηνά” Δ.Κ. Χίου για εκδηλώσεις.

187/27-03-2014 – Μίσθωση χώρου στον κρατικό αερολιμένα Χίου.

188/27-03-2014 – Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καφενείο) επί της πλατείας “Κουρούνα” της Τ.Κ. Μυρμηγκίου. Γιαννούμης Αντώνιος.

189/27-03-2014 – Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου επί της οδού Απλωταριάς 58Β, Δ.Κ. Χίου. (Μάνος Τσαυλόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.).

190/27-03-2014 – Λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην παλαιά λαχαναγορά της Δ.Κ. Χίου.

191/27-03-2014 – Εκποίηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Καρδαμύλων.

192/27-03-2014 – Παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του δημοτικού σχολείου Ελάτας στον πολιτιστικό σύλλογο Ελάτας “Γ. Βερίτης”.

193/27-03-2014 – Παραχώρηση δημοτικού χώρου για την τοποθέτηση στεγάστρων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

194/27-03-2014 – Διαγραφή μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Θολοποταμίου. (Σκουφάρα Πλουμή).

195/27-03-2014 – Διαγραφή μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου στη θέση “Τήλη” της Τ.Κ. Αρμολίων. (Ρουκάκης Ν. Ε.Ε. “Ενεργειακή Πύλη”)

196/27-03-2014 – Διαγραφή μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου επί της οδού Λάδης Δ.Κ. Χίου. (Κόρμαλος Ιωάννης)

197/27-03-2014 – Διαγραφές οφειλών.

198/27-03-2014 – Τροποποίηση της αριθ. 295/2013 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων.

199/27-03-2014 – Επιβολή αναλογούντος τέλους χρήσης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έτους 2013.

200/27-03-2014 – Λήψη συμπληρωματικής απόφασης επί της αριθ. 561/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας.

201/27-03-2014 – Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Τασσοπούλου Πηνελόπης για την υπόθεση κληροδοτήματος Μπενέτου.

202/27-03-2014 – Καταχώρηση τιμολογίων στη χρήση οικ. έτους 2014.

203/27-03-2014 – Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

204/27-03-2014 – Παραίτηση από δικόγραφο αναίρεσης για την καταβολή οφειλομένων σε υπαλλήλους του Δ. Χίου.

205/27-03-2014 – Ορισμός εκλεκτόρων για τις Γ.Σ. της Προμηθευτικής Ομηρούπολης Α.Ε. Ο.Τ.Α.

206/27-03-2014 – Έγκριση δαπανών για την επιχειρησιακή άσκηση αντισεισμικής προστασίας “ΣΦΙΓΓΑ 2014”.

207/27-03-2014 – Έγκριση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. Δ. Χίου.

208/27-03-2014 – Έγκριση αποφάσεων Ν.Π. Δ. Χίου.

209/27-03-2014 – Διοργάνωση εκδηλώσεων την περίοδο του Πάσχα.

210/27-03-2014 – Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

211/27-03-2014 – Διαμαρτυρία για το κλείσιμο του υποπρακτορείου ΔΕΔΔΗΕ στη νότια Χίο.

212/27-03-2014 – Πρακτική άσκηση σπουδαστών.

214/16-04-2014 – (ΕΗΔ) Διαθεσιμότητες οδηγών του Νοσοκομείου Χίου.

215/16-04-2014 – (ΕΗΔ) Χορήγηση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων μέχρι 50cc στην Ντουρλουντάδου Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. στην περιοχή Καρφά της Δ.Κ. Θυμιανών του Δ. Χίου”.

216/16-04-2014 – (ΕΗΔ) Εξέταση προσφορών για δημοτικό ακίνητο, πρώην σφαγεία Λαγκάδας.

217/16-04-2014 – (ΕΗΔ) Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝΧ.

218/16-04-2014 – (ΕΗΔ) Έγκριση προμήθειας συρμάτων για την προστασία οικοπέδων του Δ. Χίου.

219/16-04-2014 – (ΕΗΔ) Τροποποίηση της 167/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκτέλεση εργασίας “Αποψίλωση περιαστικών δασών”.

220/16-04-2014 – (ΕΗΔ) Διαμόρφωση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου.

221/16-04-2014 – (ΕΗΔ) Αποκατάσταση τοιχείου ρέματος Αγ. Ειρήνης.

222/16-04-2014 – (ΕΗΔ) ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ-Μη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

223/16-04-2014 – (ΕΗΔ) Χορήγηση παράτασης για το έργο “Ανακατασκευή και συντήρηση γηπέδων”.

224/16-04-2014 – (ΕΗΔ) Έκδοση ψηφίσματος για τα Μεστά.

225/16-04-2014 – (ΕΗΔ) Έκδοση ψηφίσματος για τους υπαλλήλους που είναι σε διαθεσιμότητα.

226/16-04-2014 – (ΕΗΔ) Ανάληψη υποχρεώσεων του ΚΕΚ ΟΜΗΡΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4257/2014

227/16-04-2014 – (ΕΗΔ) Επαναβεβαίωση της αριθ. 40/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

228/16-04-2014 – Τροποποιήσεις προϋπολογισμού-Έγκριση προμηθειών.

229/16-04-2014 – Μεταφορά πολιτών από και προς δημοτικούς χώρους στάθμευσης-Τροποποίηση προϋπολογισμού.

230/16-04-2014 – Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Προοπτικές συνέχισης του.

231/16-04-2014 – Έγκριση Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας: Πρόληψη -Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

232/16-04-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Αμανής”.

233/16-04-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Ιωνίας”.

234/16-04-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αμανής”.

235/16-04-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ιωνίας”.

236/16-04-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Διευθέτηση πρανών δρόμου Λειβάδι”

237/16-04-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Επέκταση δημοτικού φωτισμού”

241/16-04-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Συντήρηση καμερών πυρασφάλειας”.

242/16-04-2014 – Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου “Προσθήκη-Βελτίωση Γυμνασίου-Λυκείου Καλλιμασιάς”.

243/16-04-2014 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανακαίνιση και ανάπτυξη οικισμού Νεοχωρίου”.

244/16-04-2014 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ. του έργου “Αποκατάσταση και Ανάδειξη γέφυρας Κεντρικής Πύλης Porta Maggiore Κάστρου Χίου

245/16-04-2014 – Χαρακτηρισμός χώρου πρασίνου σχετικά με την τροποποίηση εγκεκριμένου Σ.Π. στην οδό Πολεμίδη Ευαγγελιστρίας Δ.Ε. Χίου.

246/16-04-2014 – Αποκομιδή ανακυκλώσιμου υλικού έτους 2014.

247/16-04-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Κατασκευή διαδρόμων πρόσβασης των ΑΜΕΑ στις παραλίες και λοιπές κατασκευές.”

248/16-04-2014 – Αποδοχή οχήματος και εξαρτήματος ρυμουλκούμενου φορτωτή RAM από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου.

249/16-04-2014 – Έγκριση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εργασιών Δ. Χίου.

250/16-04-2014 – Καθαριότητα δημοτικών κτιρίων.

251/16-04-2014 – Παραχώρηση δημοτικού χώρου στη “Λέσχη Βέσπας Χίου”.

252/16-04-2014 – Παραχώρηση χώρου στο Chios R/S Glub.

254/16-04-2014 – Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου από την ΕΤ.Α.Δ. στο Δ. Χίου-Καθορισμός ανταλλάγματος.

255/16-04-2014 – Παράταση του χρόνου παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου της Ε.Μ.Χ. στο Δήμο Χίου.

256/16-04-2014 – Εκμίσθωση θεάτρου Καστρομηνά για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

257/16-04-2014 – Εκμίσθωση θεάτρου Καρδαμύλων για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

258/16-04-2014 – Εκμίσθωση μέρους του κτιρίου, (παλαιού καφενείου), στην πλατεία Μαρμάρου της Δ.Κ. Καρδαμύλων, (αίτημα Κοράλλη-Μάγειρα).

259/16-04-2014 – Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, (συγκρότημα Γέμελου), στη Δ.Κ. Καρδαμύλων.

260/16-04-2014 – Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή “Βρουλίδια” Δ.Κ. Πυργίου.

261/16-04-2014 – Μίσθωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

262/16-04-2014 – Μίσθωση ακινήτων για δημιουργία χώρων στάθμευσης.

263/16-04-2014 – Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων έτους 2014.

264/16-04-2014 – Καθορισμός του δικαιώματος βοσκής έτους 2014.

265/16-04-2014 – Αίτημα Τσαλίκη Ευφροσύνης για διαγραφή οφειλής.

266/16-04-2014 – Έγκριση απολογισμών των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δ. Χίου.

267/16-04-2014 – Απόδοση επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δ. Χίου.

268/16-04-2014 – Απόδοση επιχορήγησης στη ΔΗ.Κ.Ε.Χ. για το πρόγραμμα “ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ”.

269/16-04-2014 – Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δ. Χίου έτους 2012.

270/16-04-2014 – Διαγραφή παραστατικών από το οικονομικό σύστημα του Δ. Χίου.

272/16-04-2014 – Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού και εξόδων μετάταξης σε παραμεθόριο περιοχή του υπαλλήλου της Πολεοδομίας Φωκίδη Κων/νου.

273/16-04-2014 – Αποδοχή υπολοίπου λογαριασμού της Eurobank με τίτλο “Ανασυγκρότηση καμένων περιοχών Χίου”.

274/16-04-2014 – Συμπλήρωση της αριθ. 528/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Βοήθεια στο Σπίτι).

275/16-04-2014 – Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

276/16-04-2014 – Ονοματοθεσία οδών.

277/16-04-2014 – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

278/16-04-2014 – Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων.

279/16-04-2014 – Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2013-προϋπολογισμού 2014 του Παγχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ “Π.Σ. ΑΜΕΑ”.

280/16-04-2014 – Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του ιδρύματος “Αντιφυματικός Αγώνας”.

281/16-04-2014 – Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων “Διονύσιο Οικοτροφείο”

282/16-04-2014 – Συμβιβαστική λύση και ρύθμιση οφειλών προς την Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ.

283/16-04-2014 – Έγκριση απολογισμού έτους 2013 της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ.

284/16-04-2014 – Συνδιοργάνωση φιλοξενίας των εμπορικών συμβούλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

285/16-04-2014 – Μετακινήσεις

286/16-04-2014 – Απαλλοτρίωση για τη διεύρυνση δημοτικής παρόδου στη συνοικία Τουρλωτής Δ. Χίου

287/16-04-2014 – Τροποποίηση της αριθ. 295/2013 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων.

288/28-04-2014 – Καθορισμός τρόπου χρήσης χώρων στους συνδυασμούς των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο του Μαίου 2014.

289/28-04-2014 – Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του τρόπου αξιολόγησης των δημοτικών υπαλλήλων, όπως αυτός προβλέπεται από τα άρθρα 21-32 του Ν. 4250/2014.

290/28-04-2014 – Πρόσληψη ατόμων με δίμηνη σύμβαση για τη φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού.

291/16-06-2014 – Υποβάθμιση των σχολείων Καλλιμασιάς και Νενήτων και η προοπτική της εκπαίδευσης στη Χίο.

292/16-06-2014 – Ενημέρωση Δ.Σ. για την έγκριση της μελέτης αποκατάστασης και ανάδειξης της εξωτερικής και ανάδειξης της εξωτερικής παρειάς του δυτικού τείχους του Κάστρου της Χίου Περιφέρειας Β. Αιγαίου. 293/16-06-2014 – Δημιουργία Κέντρου Ομηρικής Προβολής στο χώρο της Δασκαλόπετρας στη Χίο”.

294/16-06-2014 – Τροποποίηση της αριθ. 652/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου “περί παραχώρησης της δωρεάν χρήσης του δημοτικού κτηρίου που βρίσκεται στην οδό Μαρτύρων της πόλης Χίου, πίσω από το Εργατικό Κέντρο 295/16-06-2014 – Π.Σ. Δ. Χίου, Φ.Ο.Β. για την εκπόνηση της μελέτης του έργου “Επέκταση, αναβάθμιση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Φ.Ο.Β.”

296/16-06-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων”.

297/16-06-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων”.

298/16-06-2014 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “ʼρση καταπτώσεων στη θέση Κλαδί της Τ.Κ. Αμάδων”.

299/16-06-2014 – Τροποποίηση της Π.Σ. Δ. Χίου, ΔΗΠΕΘΕ, Περιφέρειας Β. Αιγαίου και ΥΠ.ΠΟΛ.

300/16-06-2014 – Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου “Αποκατάσταση και ανάδειξη γέφυρας Κεντρικής Πύλης-Porta Maggiore-Κάστρο Χίου”.

301/16-06-2014 – Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου “Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σπαρτούντας, (Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων-κτίσιμο τοιχείου).

302/16-06-2014 – Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου “Διαμόρφωση χώρων για δημιουργία χώρων στάθμευσης παραλίας Λιθίου”.

303/16-06-2014 – Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου “Αποκατάσταση υποδομών παραλίας Λιθίου”.

305/16-06-2014 – Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου “Εσωτερική οδοποιία Σιδηρούντας”.

306/16-06-2014 – Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου “Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων 2013”

307/16-06-2014 – Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου “Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χίου”.

308/16-06-2014 – Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου “Κατασκευή αντιπυρικής ζώνης στη Β.Δ. Χίο”

309/16-06-2014 – Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου “Διαμόρφωση και διάνοιξη κοινοχρήστων χώρων, (Αμάδες)”.

310/16-06-2014 – Παραλαβή παραδοτέων της εργασίας “Προετοιμασία φακέλου για την εκπόνηση της μελέτης ανάσχεσης διάβρωσης ακτών περιοχών Αγίας Ερμιόνης και Καταρράκτη”.

311/16-06-2014 – Κατεδάφιση επικινδύνων και ετοιμορρόπων Δ. Χίου.

312/16-06-2014 – Αποχαρακτηρισμός τμήματος της επαρχιακής οδού “11Χίος-Χαλκειός-Αγ. Ειρήνη” και τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό της παράκαμψης Ζυφιά ως επαρχιακής οδού.

313/16-06-2014 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην περιοχή Παμπόρι ʼνω Καρδαμύλων”. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης.

314/16-06-2014 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Εσωτερική οδοποιία Καρδαμύλων 2013”. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης.

315/16-06-2014 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Εσωτερική οδοποιία Αμανής”.

316/16-06-2014 – Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Στατικός και αντισεισμικός έλεγχος σχολ. κτιρίων-Λύκειο Καλαμωτής-Ενίσχυση υπάρχοντος κτιρίου”. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης.

317/16-06-2014 – Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου “Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων στο 1ο Γυμνάσιο Χίου.

318/16-06-2014 – Παράταση εκτέλεσης του έργου “Αντιπλημμυρική προστασία παραλιακού οικισμού Λιθίου”.

319/16-06-2014 – Έγκριση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εργασιών.

320/16-06-2014 – Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων Δήμων Ψαρών και Οινουσσών.

321/16-06-2014 – Τροποποιήσεις προϋπολογισμού.

322/16-06-2014 – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

323/16-06-2014 – Καθορισμός όρων απευθείας διαπραγμάτευσης για την εκμίσθωση καμένων δασικών εκτάσεων για υλοτόμηση της Τ.Κ. Αυγωνύμων.

324/16-06-2014 – Καθορισμός θερινής και χειμερινής βόσκησης.

325/16-06-2014 – Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4257/2014 για ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών.

328/16-06-2014 – Αίτημα για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου , (ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΙΟΥ Α.Ε.).

329/16-06-2014 – Αίτημα για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου , (Παβίτσος Γεώργιος).

330/16-06-2014 – Αίτημα για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου , (Βυζανιάρη Βασιλική).

331/16-06-2014 – Αίτημα για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου , (ΣΤ. ΜΕΛΕΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.).

332/16-06-2014 – Αίτημα για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου , (Mr Mon).

333/16-06-2014 – Εκμίσθωση θεάτρων Καρδαμύλων και “Καστρομηνά” για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

334/16-06-2014 – Ορισμός εκπροσώπων στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων και Θεάτρων.

335/16-06-2014 – Έγκριση αποφάσεων των Νομικών Προσώπων του Δ. Χίου.

336/16-06-2014 – Έγκριση απολογισμού έτους 2013 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας.

337/16-06-2014 – Πρακτική άσκηση σπουδαστή.

338/16-06-2014 – Πρακτική άσκηση σπουδαστών μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

339/16-06-2014 – Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση χώρων για μπάρες ποδηλάτων.

340/16-06-2014 – Παραχώρηση της χρήσης στην εταιρεία Κ.ΒΕΖΕΡΗΣ – Γ. ΒΑΒΟΥΛΑΣ Ο.Ε.”

342/16-06-2014 – (ΕΗΔ)Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αμανής”.

343/16-06-2014 – (ΕΗΔ)Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ιωνίας”.

344/16-06-2014 – (ΕΗΔ)Ανάκληση της αριθ. 36/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, (Αίθουσα Βικίου).

345/16-06-2014 – (ΕΗΔ)Έγκριση σχεδίου Π.Σ. Δ. Χίου, Περιφέρειας Β. Αιγαίου για την από κοινού διοργάνωση των δράσεων του 1ου Φεστιβάλ Μαστίχας.

346/16-06-2014 – (ΕΗΔ)Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν αιτήματος του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων ΚΔΑΠ και των εργαζομένων των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Χίου

347/16-06-2014 – (ΕΗΔ)Ανάκληση της αριθ. 62/2006 απόφασης του τ. Δήμου Καρδαμύλων περί διάνοιξης δημοτικής οδού στον οικισμό “Γιόσωνα”.

348/07-07-2014 – Συμμετοχή του Δήμου Χίου στην Euroclassica

349/07-07-2014 – Υποβολή αίτησης στην αριθ. 1551/2-7-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”.

350/07-07-2014 – Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Χίου.

351/14-07-2014 – Ενέργειες του Δήμου Χίου σχετικά με το Ιωνικό Κέντρο.

352/14-07-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Χίου στη θέση Ρεπάνα Καμποχώρων.

353/14-07-2014 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε Αγ.Μηνά”.

354/14-07-2014 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Επείγουσες επισκευαστικές εργασίες πολυδύναμου ιατρείου Βολισσού”.

355/14-07-2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε Καμποχώρων” 2013.

356/14-07-2014 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε Καμποχώρων” 2012.

357/14-07-2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Χίου”.

358/14-07-2014 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Εσωτερική Οδοποιία Βροντάδου”.

359/14-07-2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση και ανάδειξη Γέφυρας Κεντρικής Πύλης -Porta Maggiore – Κάστρο Χίου”.

360/14-07-2014 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή Βελτίωση Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε Καρδαμύλων”.

361/14-07-2014 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή Σχολείων Δ.Ε Ιωνίας”.

362/14-07-2014 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής της εργασίας “Καθαρισμός και Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε Μαστιχοχωρίων”.

363/14-07-2014 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Παιδικού Σταθμού και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (Βερβεράτο) “.

364/14-07-2014 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Εξωραϊσμός και Φ/Σ Πλατείας Νενήτων και Εισόδων”.

365/14-07-2014 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε Αμανής”.

366/14-07-2014 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αντιπλημμυρική Προστασία Περιοχής Κλούβα Κάμπου”.

367/14-07-2014 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Μηνά”.

368/14-07-2014 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση Πολιτιστικών Υποδομών στην πλατεία Καρουλιού Δ.Κ Θυμιανών”.

369/14-07-2014 – Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου “Δίκτυο Αποχέτευσης Όμβριων στην Περιοχή Ρέματος Σκύλλας”.

370/14-07-2014 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε Καμποχώρων”.

371/14-07-2014 – Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Προσθήκη Βελτίωση Γυμνασίου – Λυκείου Καλλιμασιάς Δ. Χίου”.

372/14-07-2014 – Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ανάπλαση ʼνω Πόρτας Πυργίου”-Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ.

373/14-07-2014 – Μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ΑΒS) σε οχήματα του Δ. Χίου.

374/14-07-2014 – Χορήγηση άδειας τοποθέτησης προσκυνηταρίου στον περιφερειακό δρόμο Χίου-Καρυών”.

375/14-07-2014 – Προστασία λιμενολεκάνης του λιμένα στη Βολισσό Χίου.

376/14-07-2014 – Χορήγηση άδειας στη ΔΕΥΑΝΧ για κατασκευή αντλιοστασίου ύδρευσης επί των πτερυγότοιχων του οχετού εγκιβωτισμού του ρέματος Κουφού.

377/14-07-2014 – Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στο συγκρότημα Γέμελου στη Δ.Κ Καρδαμύλων.

378/14-07-2014 – Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Παλαιά Λαχαναγορά (Ματθαίος Μπουρέκας).

379/14-07-2014 – Παράταση επαγγελματικής μίσθωσης συναφθείσας μεταξύ του Δ. Χίου και της Mr Mon Α.Ε.

380/14-07-2014 – Καταγγελία μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου “Μαυροκορδάτικο”.

381/14-07-2014 – Πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα θέατρα Καστρομηνά, Καρδαμύλων και στο παλαιό καφενείο Μαρμάρου.

383/14-07-2014 – Αίτημα του Στυλιανού Πονηρού για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου.

384/14-07-2014 – Επιβολή προστίμων από παραβάσεις στη λειτουργία μουσικών οργάνων -Επικύρωση της 507/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής-Συμπλήρωση της 297/2013 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ.

385/14-07-2014 – Διαγραφή παραστατικών από το λογιστικό σύστημα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δ. Χίου.

386/14-07-2014 – Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων – Χορήγηση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων.

387/14-07-2014 – Παραχώρηση λεωφορείων στην ΠΕΚΕΒ και στην “Κιβωτό του Κόσμου”.

388/14-07-2014 – Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού-Τροποποίηση και διόρθωση αποφάσεων.

390/14-07-2014 – Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων.

391/14-07-2014 – Παράταση της δωρεάν παραχώρησης στο Δήμο Χίου, της χρήσης ακινήτου που βρίσκεται στη θέση “ΜΑΔΟΝΙ” Δημ. Διαμερίσματος Χαλκειούς Δημ. Ενότητας Καμποχώρων Δήμου Χίου.

392/14-07-2014 – Επαναδιατύπωση της αριθ. 411/2013 απόφασης του Δ.Σ. “Αποκατάσταση κτιρίων της οδού Δημοκρατίας” όσον αφορά την υπογραφή της Σ.Σ. και την πληρωμή του εργολάβου.

393/14-07-2014 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Έργα οδοποιίας Καρυών”.

394/14-07-2014 – Καθορισμός βοσκησίμων εκτάσεων και δικαιώματος βοσκής έτους 2014.

395/14-07-2014 – Διαγραφή οφειλών.

397/14-07-2014 – (ΕΗΔ) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ιωνίας”.

398/14-07-2014 – (ΕΗΔ) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Κουρουνίων-Κεράμου-Λεπτοπόδων”.

399/14-07-2014 – (ΕΗΔ) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Χαλάνδρων-Ποταμιάς-Πισπιλούντας”.

400/14-07-2014 – (ΕΗΔ) Τροποποίηση αριθμου Σ.Μ.Α. στον υπό αναθεώρηση ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το νομό Χίου.

401/14-07-2014 – (ΕΗΔ)Έκδοση ψηφίσματος με θέμα τα προβλήματα των μεταναστών-προσφύγων

402/14-07-2014 – (ΕΗΔ)Έκδοση ψηφίσματος με θέμα τη “μικρή ΔΕΗ”.

403/14-07-2014 – (ΕΗΔ)Προκήρυξη μίσθωσης λατομικών χώρων στη λατομική ζώνη της Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων.

404/20-08-2014 – (ΕΗΔ)Απόδοση επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές.

405/20-08-2014 – (ΕΗΔ)Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Ανακαίνιση και ανάπτυξη οικισμού Νεοχωρίου”.

406/20-08-2014 – (ΕΗΔ)Παραχώρηση λεωφορείου στην “Κιβωτό του Κόσμου”.

407/20-08-2014 – (ΕΗΔ)Παράταση της μείωσης μισθώματος του δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό κήπο, (αίτημα Νικολάου Φύκαρη).

408/20-08-2014 – (ΕΗΔ)Επιμερισμός πίστωσης σε εργαζομένους του ΚΕΚ ΟΜΗΡΟΣ σύμφωνα με την αριθ. 226/2014 απόφαση του Δ.Σ.

409/20-08-2014 – (ΕΗΔ)Επαναβεβαίωση των 40/2014 και 227/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

410/20-08-2014 – Έκδοση ψηφίσματος για την Παλαιστίνη.

411/20-08-2014 – Εκδοση ψηφίσματος για τη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χίου.

412/20-08-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Επιμαρμάρωση στηθαίων, μόνωση δώματος και ανακαίνιση διακοσμητικών οπτοπλινθοδομών στο 1ο Γυμνάσιο Χίου”-Τροποποίηση προϋπολογισμού.

413/20-08-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση υποδομών Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. Δ.Ε. Χίου και Κ.Δ.Α.Π. Δ.Ε. Καρδαμύλων.

414/20-08-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Αμανής”.

415/20-08-2014 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Εγκατάσταση κιβωτίων ρεύματος και νερού στον λιμένα της Χίου”-Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

416/20-08-2014 – Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου “Προσθήκη-Βελτίωση Γυμνασίου-Λυκείου Καλλιμασιάς Δ. Χίου”- Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

417/20-08-2014 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αμανής”.

418/20-08-2014 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Στατικός και αντισεισμικός έλεγχος σχολικών κτιρίων-Λύκειο Καλαμωτής-Ενίσχυση υπάρχοντος κτιρίου”

419/20-08-2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Κατασκευή αντιπυρικής ζώνης στη Β.Δ. Χίου, (Φυτά-Κηπουριές-Πισπιλούντα)”.

420/20-08-2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων, (Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων-κτίσιμο τοιχίου)”.

421/20-08-2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση και διάνοιξη κοινοχρήστων χώρων, (Αμάδες)”.

422/20-08-2014 – Υπογραφή Σύμβασης με Αστικό ΚΤΕΛ ΑΕ για την “Μεταφορά Πολιτών από και προς δημοτικούς χώρους στάθμευσης στο κέντρο της πόλης”-Τροποποίηση προϋπολογισμού.

423/20-08-2014 – Υποβολή πρότασης για υλοποίηση προγραμμάτων εθνικής και τοπικής εμβέλειας στα πλαίσια του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015.

424/20-08-2014 – ʼρση κυκλοφορίας οχήματος του Δ. Χίου.

425/20-08-2014 – Τροποποιήσεις προϋπολογισμού.

426/20-08-2014 – Έγκριση προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών – Μετάθεση προθεσμίας παράδοσης προμήθειας.

428/20-08-2014 – Επιχορήγηση αθλητικών σωματείων.

429/20-08-2014 – Παράταση μείωσης μισθώματος δημοτικών ακινήτων (αιτήματα Αξιώτη Σταματίου & Γιαλούρη Αντωνίου).

430/20-08-2014 – Παράταση της μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου, (αίτημα Γιαννιώδη Μιχαήλ).

431/20-08-2014 – Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου, (αίτημα Καραμπουρνιώτη Φιλίππου).

432/20-08-2014 – Παράταση της μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου, (αίτημα Κώσταλου Ιωάννη).

433/20-08-2014 – Επανεξέταση αιτήματος Ευφροσύνης Τσαλίκη.

435/20-08-2014 – Έγκριση δαπανών για την 30η έκθεση Δυτικής Μακεδονίας 2014, (Κοζάνη)-Τροποποίηση προϋπολογισμού.

436/20-08-2014 – Έγκριση αποφάσεων των Ν.Π. του Δήμου.

437/20-08-2014 – Ισολογισμός και Απολογισμός ΔΗ.Κ.Ε.Χ. έτους 2013.

438/20-08-2014 – Ισολογισμός ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Β. Αιγαίου έτους 2013.

440/07-09-2014 – Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

441/07-09-2014 – Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

442/07-09-2014 – Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

443/07-09-2014 – Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γ.Σ. της Π.Ε.Δ. Β. Αιγαίου.

444/15-09-2014 – (ΕΗΔ)Αίτημα Συλλογ. Εργαζ.ΟΤΑ Ν.Χίου για λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της αριθ. 289/2014 αποφασης Δ.Σ. περί αξιολόγησης του προσωπικού και του επανελέγχου μετατροπής των συμβάσεων ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ. 445/15-09-2014 – (ΕΗΔ)Ορισμός εκπροσώπων του Δ. Χίου στη “Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης”.

447/15-09-2014 – Ορισμός Δ.Σ. στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας.

448/15-09-2014 – Ορισμός Δ.Σ. στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

449/15-09-2014 – Ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.

450/15-09-2014 – Ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης

451/15-09-2014 – Ορισμός Δ.Σ. στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. Χίου.

452/15-09-2014 – Ορισμός Δ.Σ. στο ΔΗΠΕΘΕ Β. Αιγαίου Κ.Ε. Δ. Χίου.

453/15-09-2014 – Ορισμός Δ.Σ. στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου.

454/15-09-2014 – Ορισμός εκπροσώπου στη Γ.Σ. της Α.Ε. “Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου”, (Δι.Α.Νο.Χ.)-Ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ. της Επιχείρησης

455/15-09-2014 – Ορισμός εκλεκτόρων στις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. της “Προμηθευτική Ομηρούπολης Α.Ε. Ο.Τ.Α.”

456/15-09-2014 – Ορισμός Δ.Σ. στη “Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δ. Χίου Α.Ε.”

457/15-09-2014 – Ορισμός εκπροσώπων του Δ. Χίου στο Σύνδεσμο Δήμων Ν. Χίου, (Συ.Δη.Νο.Χ.)

458/15-09-2014 – Εκλογή αντιπροσώπων του Δ. Χίου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

459/15-09-2014 – Ορισμός εκπροσώπων του Δ. Χίου στη Γ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία.

460/15-09-2014 – Ορισμός εκπροσώπων του Δ. Χίου στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΟΚΑΝΑ.

461/15-09-2014 – Ορισμός Προέδρου και μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

463/15-09-2014 – Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

464/15-09-2014 – Συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφορίας.

465/15-09-2014 – Ορισμός, κατόπιν κλήρωσης, του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών του Π.Δ/τος 28/80.

466/15-09-2014 – Παράταση Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” μέχρι 31/12/2015.

467/15-09-2014 – Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Χίου για υπογραφή τραπεζικών επιταγών και λοιπών συναλλαγών.

468/15-09-2014 – Χορήγηση κινητών τηλεφώνων. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων μηνιαίως.

469/15-09-2014 – Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης των Απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Αμανής.

470/15-09-2014 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αμανής”

471/15-09-2014 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Επισκευή και συντήρηση κοιμητηρίων Δ.Ε. Ιωνίας και Καμποχώρων

472/15-09-2014 – Παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Αντιπλημμυρική προστασία παραλιακού οικισμού Λιθίου”

473/15-09-2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Έργα οδοποιίας Καρυών”.

474/15-09-2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Εσωτερική οδοποιία Σιδηρούντας”.

475/15-09-2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας-Αγ. Γεώργιος Συκούσης”

476/15-09-2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Μηνά 2012”.

477/15-09-2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επείγουσες επισκευαστικές εργασίες πολυδύναμου ιατρείου Βολισσού”.

478/15-09-2014 – Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2014-2015.

479/15-09-2014 – Τροποποίηση προϋπολογισμού.

480/15-09-2014 – Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

481/15-09-2014 – Τριμηνιαίες εκθέσεις

482/15-09-2014 – Έγκριση αποφάσεων των Ν.Π. του Δ. Χίου.

483/15-09-2014 – Ορισμός επιτροπής ελέγχου τήρησης των αδειών βοσκής, άρθρο 4 του Ν.Δ. 318/1969. Καταγγελία εκπροσώπου Κοινότητας Διευχών για μη μετακίνηση βοσκών στην Κέραμο.

484/15-09-2014 – Πρακτική άσκηση φοιτητή.

486/15-09-2014 – Μετακινήσεις

487/08-10-2014 – Ορισμός Δ.Σ. στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δ. Χίου.

488/08-10-2014 – Ορισμός μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας “ΔΙΑΠΟΡΙ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

489/08-10-2014 – Ορισμός εκπροσώπων του Δ. Χίου για τη διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου: «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη Βολισσό Ν. Χίου».

490/08-10-2014 – Ορισμός εκπροσώπων του Δ. Χίου στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος LEADER Αλιείας Ν. Χίου 2007-2013.».

491/08-10-2014 – Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Χίου και Γραμματέα για τη συγκρότηση επιτροπής για την πρόσληψη στο Δήμο Χίου ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία.

492/08-10-2014 – Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δ. Χίου.

493/08-10-2014 – Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης της καταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας καιαπογραφής των κάθε είδους οχημάτων και μηχανημάτων του Δ. Χίου.

494/08-10-2014 – Καθορισμός εξόδων παράστασης και αποζημιώσεων των Προέδρων των Ν.Π. του ΔήμουΧίου.

495/08-10-2014 – Εξαίρεση από τις διαδικασίες του άρθρου 33 του Ν. 4269/2014 του ΣΧΟΟΑΠ Αγ. Μηνά.

496/08-10-2014 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία Αγίου Μηνά».

497/08-10-2014 – Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Προσθήκη-ΒελτίωσηΓυμνασίου-Λυκείου Καλλιμασιάς Δ. Χίου».

499/08-10-2014 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρωνΦρουρίου-Λάδης».

500/08-10-2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμός & Φ/Σ πλατείας Νενήτων και εισόδων».

501/08-10-2014 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στηνΑθήνα».

502/08-10-2014 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση και διαμόρφωσηκοινοχρήστων χώρων».

503/08-10-2014 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής «Πλακοστρώσεις οικισμού Συκιάδας».

504/08-10-2014 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης όμβριωνστην περιοχή ρέματος Σκύλλας»

505/08-10-2014 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Αμανής.

506/08-10-2014 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Καμποχώρων».

507/08-10-2014 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Μηνά»

508/08-10-2014 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Άνω Πόρτας Πυργίου».

509/08-10-2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού και λοιπών κοινοχρήστων χώρων» Βερβεράτο.

510/08-10-2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καμποχώρων» 2012.