Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής αρ. 35

Πίνακας συζητηθεισών αποφάσεων κατά την Συνεδρίαση αρ  <35>

της Δευτέρας 20-10-2014 Ώρα 13.00

Α/Α

Αριθ. Απόφασης

ΘΕΜΑ

LINK

1

703

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού «Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χίου για το σχ. Έτος 2014-2015»

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/

2

704

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Βαρβάκη και διαμόρφωση πλατείας Δημαρχείου Ψαρών»

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΒΧΩΗΝ-ΤΗΡ

3

705

Μετακινήσεις αιρετών και υπαλλήλων

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/

4

706

ΕΗΔ 1ο  Τριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων 3ου τριμήνου 2014

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΥΠΩΗΝ-ΛΑΚ

5

707

ΕΗΔ 2ο  Mη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων κατά της αριθ. 59/2014 Απόφασης Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου.


https://et.diavgeia.gov.gr/doc/ΩΙ9ΥΩΗΝ-ΤΙΜ

6

708

ΕΗΔ 3ο Αίτηση Αναίρεσης κατά της 2702/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών αναφορικά με την ερμηνεία της 02-07-1924 ιδιόγραφης διαθήκης και του από 09-07-1931 κωδίκελλου αυτής της Ζηνοβίας χήρας Κωνσταντίνου Παπαπαντελίδου.

https://et.diavgeia.gov.gr/doc/Ω1Δ6ΩΗΝ-ΧΘ2