Ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για το έργο «Αποκεντρωμένες δράσεις για την ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας κι φύλου σε όλη τη χώρα».