Ανάρτηση απόφασης συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με πίνακα εγκεκριμένου π/υ 2019 κληροδοτήματος Άννας Μάμμα