ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ

Με αφορμή το υπ’ αρ. Φ.430/81/328499/16-11-2018 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, επισημαίνουμε ότι η ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 2001 (ανήκοντες στην κλάση 2022) θα πραγματοποιηθεί από 2-1-2019 έως και 1-4-2019 μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ».

Οι στρατεύσιμοι που θα προσέρχονται στα ΚΕΠ, πρέπει να έχουν μαζί τους απαραίτητα Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, Βεβαίωση ΑΜΚΑ και τη διεύθυνση email τους. Η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω εκπροσώπου με νόμιμη εξουσιοδότηση.

Για επικοινωνία αποκλειστικά για την ηλεκτρονική απογραφή, στο Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατολογίας, τηλ: 2131501853, 2131501856, 2131501857, 2131501862.

 

Περισσότερες πληροφορίες σε όλα τα ΚΕΠ.