Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Χίου

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Χίου», στη θέση Ρεπάνα Καμποχώρων, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Χίου.

Η χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα εγκριθούν οι όροι δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου.

Από το γραφείο τύπου