Αποκατάσταση μύλων στα Ταμπάκικα

Μύλοι - Ταμπάκικα

Ολοκληρώνονται οι εργασίες με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου για το έργο «Αποκατάσταση Μύλων στη θέση Ταμπάκικα», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δ. Χίου