Αποκατάσταση οδοστρώματος σε δημοτικές οδούς στην Τ.Κ. Λαγκάδας

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/06/2024

Προυπολογισμός:

19.989,45 €