Αποκατάσταση οδοστρώματος σε δημοτικές οδούς στην ΤΚ Λαγκάδας

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/06/2024

Προυπολογισμός:

19.989,45 €