Αποκατάσταση υποσκαφών Λιμενίσκου Εμπορειούς Ν.Χίου

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση υποσκαφών Λιμενίσκου Εμπορειούς Ν.Χίου” ποσού 9.720,00 € με Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές μέχρι τη Δευτέρα 03/08/2015 και ώρα 12:00. 

yposkafi-emporios.pdf

Στοιχεία Προκήρυξης