Αποκλάδωση, κοπή δένδρων (2016)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/10/2016
και ώρα: 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

23.000,00 €