Αποκλάδωση, κοπή δένδρων έτους 2017

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/12/2017

Προυπολογισμός:

22.990,50 €