Αποκλάδωση, κοπή δένδρων έτους 2019

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

20/09/2019

Προυπολογισμός:

19.995,30 €