Αποκομιδή απορριμμάτων από καλαθάκια στην παραλιακή ζώνη των ΔΚ Βροντάδου, Χίου και ΔΕ Αγίου Μηνά

Στοιχεία Προκήρυξης