Αποκομιδή απορριμμάτων από καλαθάκια στους κοινόχρηστους χώρους της Νότιας Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης