Αποκομιδή απορριμμάτων από καλαθάκια στους κοινόχρηστους χώρους της Βόρειας Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης