Αποξήλωση κυματοειδών φύλλων αμιαντοτσιμέντου απο ιδιοκτησία Δήμου Χίου στην Παναγία Βοήθεια «Κατοικίες Μίχαλου»

Στοιχεία Προκήρυξης