Απόκτηση HACCP στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Χίου και εκπαίδευση του προσωπικού της Δομής

Στοιχεία Προκήρυξης