Απολογισμός εσόδων εξόδων για τον μήνα Ιούνιο 2021