Δήμος Χίου – Απολογισμός εσόδων – εξόδων Σεπτεμβρίου 2019