Δήμος Χίου – Απολογισμός εσόδων – εξόδων Ιανουαρίου 2020