Απομαγνητοφώνηση, αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ, Επιτροπής Διαβούλευσης κλπ για το έτος 2016

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 2:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

26/02/2016