ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΑΥΘΕΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης