Αποπεράτωση οστεοφυλακίου κοιμητηρίου περιοχής Μυρσινιδίου

Στοιχεία Προκήρυξης