Αποστολή απολογιστικών στοιχείων για τους μήνες απο Οκτώβριο 2018 ως Δεκέμβριο 2018