Δήμος Χίου – Αποστολή απολογιστικών στοιχείων 31-10-2018