Αποστολή Δελτίου Τύπου (από γραφείο Αντιδημάρχου Πρόνοιας & Παιδείας)

Στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Χίου, παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, εργασιακής συμβουλευτικής αλλά και νομική συμβουλευτική.
Η τελευταία υπηρεσία παρέχεται πλέον στο Κέντρο λόγω της πρόσληψης νομικού.
Πρόκειται για νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών-θυμάτων βίας, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, μήνυσης, ασφαλιστικών μέτρων, διεκδίκηση επιμέλειας παιδιών κ.λπ.
Εκτός από γυναίκες θύματα βίας μπορούν να απευθύνονται ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΕΡΓΕΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ, ΑΠΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΑΜΕΑ κλπ.
Στοιχεία Επικοινωνίας: 22713 50040
e- mail: womanaid@outlook.com
blog: symvouleutikochiou.blogspot.gr

Ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας

Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος