Αποσυναρμολόγηση μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών

Στοιχεία Προκήρυξης