Δήμος Χίου – Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2017