Αποζημιώσεις μετά από τη βροχόπτωση της 13/2/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΧΙΟΣ:14/02/2024

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Δημοκρατίας 2

ΧΙΟΣ 82131

Τηλ:2271350869

e-mail: press@chios.gov.gr

Δελτίο Τύπου

Ενημερώνονται οι πολίτες της Χίου που επλήγησαν από τη χθεσινή έντονη βροχόπτωση ότι μπορούν να  κάνουν αίτηση στην Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου Χίου  καταθέτοντας τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του δικαιούχου. (Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του συμβάντος στην Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου).
 •  
 • Έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.)
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
 • θεωρημένη από την οικεία Εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης.
 • Αντίγραφο εντύπου Ε9.
 • Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
 • Πόρισμα ΠΥ για την περίπτωση της πυρκαγιάς.
 • Για τους πολύτεκνους βεβαίωση του ΟΓΑ ότι είναι δικαιούχοι πολυτεκινικού επιδόματος (όχι πολυτεκινικής σύνταξης)
 • Για ΑΜΕΑ πρέπει να επιδοτούνται από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπ Υγείας.
 • Για την σωματική βλάβη βεβαίωση νοσοκομείου και γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της