Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τη δημιουργία στεγασμένου χώρου για την παραμονή οδηγών και επιβατών ταξί, στην Πλατεία Πλαστήρα

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 28ης Φεβρουαρίου 2014 εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, προκειμένου ο Δήμος Χίου να δημιουργήσει στεγασμένο χώρο για την παραμονή οδηγών και επιβατών ταξί, στην Πλατεία Πλαστήρα, έναντι Δημαρχείου και ΟΤΕ.

H σημαντικότητα της θέσης στην οποία προτείνεται ο εν λόγω στεγασμένος χώρος, λόγω της γειτνίασής της με την είσοδο του Κάστρου της Χίου και της προσβασιμότητάς της από επισκέπτες και κατοίκους του νησιού, επιβάλλουν τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, προκειμένου να εξυπηρετεί λειτουργικά και να συνάδει με την ιστορικότητα της θέσης.

Από το γραφείο τύπου