3η Εύφημη Μνεία

3η Μνεία

Γ’ Μνεία – Κωδικός συμμετοχής: 17071966MS

Ομάδα Μελέτης: Εμμανουήλ Σέγκος

1η Πινακίδα

2η Πινακίδα

Η Πρόταση…


1.α Αρχιτεκτονική σύνθεση-Λειτουργία
Στόχος η δημιουργία μιας απλής αλλά επινοημένης αρχιτεκτονικής λύσης που να εκφράζει τόσο τις λειτουργικές απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος όσο και την ολοκληρωμένη ένταξη της νέας κατασκευής στο άμεσο αλλά και ευρύτερο περιβάλλον της πόλης .
Βασική συνθετική επιλογή υπήρξε ο σχεδιασμός μιας κατασκευές που να ενσωματώνεται στην κλίμακα της πόλης αλλά και στην γενική εικόνα του δομημένου περιβάλλοντος χωρίς αυτούσιες μορφολογικές αναφορές και κατασκευαστικές εντάσεις με βασικό στόχο την ανάδειξη του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του έργου και τη λειτουργία του ως τοπόσημου. Το νέο στέγαστρο αντιμετωπίζεται σαν ένα αρχιτε-κτονικό σύνολο και όχι σαν ένα διαφημιστικό –γραφιστικό μόρφωμα για την προσέλκυση πελατών.
Σημαντικό ρολό στην διαμόρφωση της λύσης έπαιξε η γειτνίαση της περιοχής επέμβασης με τα ιστορικά κτίρια του κέντρου, το λιμάνι καθώς και την πλατεία της πόλης. Αφετηρία αποτελέσαν εικόνες της καθημερινότητας της πόλης οι οποίες εκφράζονται αφαιρετικά μέσω του σχεδιασμού και της χρήσης των υλικών. .Αρχιτεκτονικές μορφές όπως τα μεταλλικά στέγαστρα και οι εξώστες των ιστορικών κτιρίων αλλά και σύγχρονες μορφές όπως τα στέγαστρα που απαντώνται στο λιμάνι, οι ξύλινες κατασκευές των πλοίων. καθώς και οι ξύλινες πέργκολες της γειτονικής πλατείας.
Η βασική ιδέα βασίζεται στην επιλογή ενός ευθυγράμμου στοιχειού ξύλινου πλαισίου που αποτελεί τον βασικό άξονα αναφοράς και διανέμει το χώρο νοητά σε δυο τμήματα , το χώρο αναμονής επιβατών και το χώρο επιβίβασης ,ενώ κάθετα προς αυτόν και σε αρθρωτή σχέση μια ενιαία αντιληπτικά επιφάνεια στέγαστρο –τοίχος κατασκευασμένη από μέταλλο και γυαλί συμπληρώνει την κατασκευή.
Οι διαστάσεις της κατασκευής ακολουθούν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού (3χ5) αλλά μπορούν να αλλάζουν τόσο κατά μήκος αλλά και κατά πλάτος χωρίς να αλλοιώνεται η βασική ιδέα της καθώς και τα αρχιτεκτονικά της χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας ευέλικτης κατασκευής που θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο εφαρμογής σε όλη την πόλη .Με κατάλληλες τροποποιήσεις και προσθήκες πάνω στο βασικό σχήμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν υπαίθριο καθιστικό, εκδοτήριο εισιτηρίων, περίπτερο τουριστικής ενημέρωσης, ,εκθεσιακό περίπτερο ,στάση συγκοινωνίας κ.α για τις μελλοντικές ανάγκες του Δήμου.