Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών: «Στεγασμένος Χώρος παραμονής οδηγών και επιβατών Ταξί στη πόλη της Χίου»

Ενημερώνουμε ότι ο Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών με θέμα «Στεγασμένος Χώρος παραμονής οδηγών και επιβατών Ταξί στη πόλη της Χίου» θα διεξαχθεί το Σάββατο και την Κυριακή 28-02-2015 & 01-03-2015, στη Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χίου στην οδό Οινωποίωνος 1, Α’ όροφος.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ελευθέριος Παπαλάνης
Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ
με Β’ βαθμό