Δελτίο Τύπου για το Κάστρο

Ο Δήμος Χίου υλοποιώντας τις προγραμματικές του εξαγγελίες για καθαρά τείχη του Φρουρίου της Χίου,

προχώρησε στην υλοποίηση του έργου «Καθαρισμός των Τειχών του Κάστρου της Χίου».

Με το συγκεκριμένο έργο θα καθαριστούν περιμετρικά τα τείχη του Κάστρου και της Τάφρου καθώς και οι επάλξεις, από τα φυτά και τα χόρτα, ενώ ετοιμάζεται και μελέτη για το φωτισμό του.

Παράλληλα και συμφωνώντας με το πάγιο αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου της Περιοχής, τοποθετήθηκε ελληνική σημαία μεγάλων διαστάσεων από τα συνεργεία του Δήμου στην είσοδο της Κύριας Πύλης (Porta Maggiore), του Φρουρίου της Χίου.

Από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δ.Χίου