Νομικό Πρόσωπο Δ.Δ. Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας Χίου