Χρήση ΧΥΤΑ Πόδορα

ΧΥΤΑ PODORA

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι από την περασμένη εβδομάδα η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου χρησιμοποιεί τον ΧΥΤΑ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) στη θέση Πόδορα για την εναπόθεση απορριμμάτων από την περιοχή της Νότιας Χίου, στο πλαίσιο της δοκιμαστικής λειτουργίας του.

Παράλληλα ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι ο Δήμος Χίου έχει έρθει σε επαφή με αναγνωρισμένες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μηχανικής διαλογής, έτσι ώστε ο συγκεκριμένος ΧΥΤΑ να μετατραπεί σε ΧΥΤΥ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων). Την ευθύνη για τη λειτουργία όλων αυτών των δράσεων έχει ο ΦΟΣΔΑ Χίου.

Από το γραφείο τύπου

XYTA PODORA XYTA PODORA