Δ.Λ.Τ. – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης