Δ.Λ.Τ. – Αποκατάσταση ζημιάς στο εξωτερικό κρηπίδωμα λιμένα Ψαρών

Στοιχεία Προκήρυξης