Δ.Λ.Τ. Χίου – Υπηρεσίες ασφάλισης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Βολισσό

Στοιχεία Προκήρυξης