ΔΗΚΕΧ – Επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρονικού της εξοπλισμού

Στοιχεία Προκήρυξης