Δελτίο Τύπου για εκδήλωση ενδιαφέροντος από γονείς Νηπίων και Βρεφών που δεν ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις τους

Μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντας από γονείς Νηπίων και Βρεφών που δεν ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις τους στα τμήματα των Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτούργησαν, το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας αποφάσισε τη λειτουργία νέων τμημάτων (ενός Βρεφικού και ενός Νηπιακού) στο Βροντάδο, όπου υπάρχουν οι κτιριακές υποδομές.
Υποβολή αιτήσεων έως και 2-10-2015.
Πληροφορίες:
1) Καλουτά 1, τηλ. 22710-22200
2) Δημοτικό Στάδιο, τηλ. 22710-80459

Από τη Διοίκηση του ΝΠΔΔ