Δελτίο Τύπου – Δράση ευαισθητοποίησης για την έμφυλη βία και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων