Δελτίο Τύπου – Έλεγχος εγκαταστάσεων από μηχανικούς του Δήμου

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου σε συνεργασία με μηχανικούς του ΥΠΕΧΩΔΕ θα διενεργήσει έλεγχο σε όλες τις οικίες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί φθορές λόγω του πρόσφατου σεισμού.

Όσοι έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά αίτημα για επιθεώρηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokollo_texnikis@chios.gov.gr.

Στο αίτημα είναι απαραίτητο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για όλο το 24ωρο, η διεύθυνσή κατοικίας και το email τους καθώς επίσης και μια μικρή αναφορά των ζημιών που έχουν υποστεί.

 

Υπόδειγμα αίτησης