Δελτίο Τύπου – Για την πρόσληψη προσωπικού στη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19