Δελτίο Τύπου & Συμπεράσματα για την ημερίδα «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά»