Αιτήσεις αποζημίωσης πληγέντων από την εκδήλωση  Υδροστρόβιλου  την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους κατοίκους της  Κοινότητας Βροντάδου Δ.Ε. Ομηρούπολης που επλήγησαν από την εκδήλωση  Υδροστρόβιλου  την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις αποζημίωσης.

Έντυπα αιτήσεων μπορεί να βρει κανείς στο παρόν Δελτίο Τύπου, στις ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου https://www.chios.gov.gr/prostasia-tou-politi/#oikonomikes), αλλά και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χίου (Δημοκρατίας 2 ) ή στο πρώην Δημαρχείο Ομηρούπολης (Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 109, Βροντάδος).

Α. Για τις καταστροφές σε κύριες κατοικίες: η αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν υποβάλλονται είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Χίου (protokollo@chios.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως στo Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χίου.

Αίτηση για τις καταστροφές στις κύριες κατοικίες μπορούν να υποβάλουν τόσο οι ιδιοκτήτες, όσο και οι ενοικιαστές.

Αιτήσεις για κατοικίες: https://www.chios.gov.gr/wp-content/uploads/2014/11/aitisi.pdf

 Β. Για τις καταστροφές σε επιχειρήσεις την αρμοδιότητα έχει η Περιφέρεια Β. Αιγαίου . Αιτήσεις για τις επιχειρήσεις θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.chios.gov.gr/wp-content/uploads/2023/01/aitisi_ep.pdf

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων προς το Δήμο Χίου: 22/02/2023

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πληγείσας οικίας ή επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης, πριν να προχωρήσει στην αποκατάσταση, πρέπει να αποτυπώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το μέγεθος της καταστροφής (φωτογραφίες, βίντεο, κλπ), καθώς και να διατηρήσει κατά το δυνατόν τα κατεστραμμένα υλικά, ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια επιτροπή που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο της αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Δήμου Χίου: 2271350055 και 2271351403