Δελτίο Τύπου – Αγιάσματα

Αναγνωρίστηκε ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος «νερό πηγής Αγιασμάτων» του Δήμου Χίου, που βρίσκεται στον οικισμό Αγιάσματα της Δ.Ε. Αμανής, με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ.13889 απόφασης Υπουργού Τουρισμού στο υπ’ αριθμ. 2973/Β/30.8.2017 Φ.Ε.Κ.

Ο Δήμος Χίου εντατικοποίησε, το 2015, την προσπάθεια για την αναβάθμιση της πηγής των Αγιασμάτων που ξεκίνησε το 2009 από τον πρώην Δήμο Αμανής. Το 2016, ξεκίνησε η αξιολόγησή του αιτήματος αυτού.

Στην αποτελεσματικότητα των παραπάνω ενεργειών έχει συμβάλει κατά πολύ η συνεργασία που έχει συνάψει ο Δήμος Χίου με τη «Θέρμαι Αγιασμάτων» Κοιν.Σ.Επ. Η συνεργασία αυτή έχει αποφέρει πολλαπλά αποτελέσματα, όχι μόνο αναφορικά με την αναγνώριση της πηγής, αλλά και στη διαχείριση του Ιαματικού πόρου και στην αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής. Ήδη μέσα σε λίγα χρόνια έχει παρατηρηθεί ο υπερδιπλασιασμός του αριθμού των επισκεπτών στο υδροθεραπευτήριο.

Ο Δήμος Χίου έχει προκηρύξει μελέτη προϋπολογισμού 72.000€, η οποία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός για την ανάδειξη και την αναβάθμιση της πηγής απαιτεί τη μελέτη του υδροθεραπευτηρίου.

Παράλληλα, ο Δήμος Χίου έχει εξασφαλίσει το ποσό των 8.000 ευρώ, τα οποία σκοπεύει να αξιοποιήσει, ζητώντας υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης από ειδικευμένο υδρογεωλόγο, με στόχο την αύξηση της ποσότητας του νερού και την καλύτερη διαχείριση του, ώστε η περιοχή να λάβει τη μορφή θερμαλιστικού κέντρου.

Το γεγονός ότι, η φυσική πηγή των Αγιασμάτων αναγνωρίστηκε ως ιαματική, αποτελεί ένα πρώτο βήμα που δύναται να διευκολύνει την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για την περιοχή. Ο τελικός στόχος του Δήμου Χίου είναι η ωρίμανση των απαιτούμενων έργων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και να ενταχθούν σε δράσεις του ΕΣΠΑ.